Skip to content ↓

Dofinansowanie długoterminowych wyjazdów na okres do trzech miesięcy i do jednego roku – III edycja

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania długoterminowych wyjazdów na okres do trzech miesięcy i do jednego roku związanych z:

  • Pracą przy eksperymentach realizowanych w Międzynarodowych Ośrodkach Badawczych (np. CERN),  
  • Odbyciem staży zagranicznych przez młodych pracowników.

Celem Programu jest umożliwienie:

  • młodym pracownikom badawczym i badawczo-dydaktycznym oraz doktorantom wyjazdu zagranicznego w celu odbycia stażu niezbędnego do prowadzenia badań naukowych na najwyższym światowym poziomie (Działanie 6),
  • pracownikom badawczym lub badawczo-dydaktycznym wyjazdu do Międzynarodowych Ośrodków Badawczych umożliwiających prowadzenie badań naukowych na najwyższym światowym poziomie (Działanie 10).

Kwota dofinansowania do wykorzystania do 31 grudnia 2024 roku: 1.600.000 zł.

Termin składania wniosków od: 4 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków.

Wniosek należy złożyć najpóźniej na 17 dni roboczych, jednak nie wcześniej niż 60 dni, przed planowanym terminem wyjazdu.

Stopka