Skip to content ↓

Rada Programowa Projektu

Przewodniczący:

Prof. Wojciech Łużny – Prorektor ds. Kształcenia AGH (WFiIS)

Zastępca Przewodniczącego:

Prof. Marek Przybylski (ACMiN)

Członkowie:

  1. Prof. AGH Anna Ostręga (WILiGZ)
  2. Prof. AGH Urszula Stachewicz (WIMiIP)
  3. Prof. Aleksander Byrski (WIEiT)
  4. Prof. AGH Paweł Przybyłowicz (WMS)
  5. Prof. AGH Jarosław Wąs (WEAIiIB)
  6. Prof. AGH Łukasz Pieczonka (WIMiR)
  7. Prof. AGH Ewa Kmiecik (WGGiOŚ)
  8. Prof. Manuela Reben (WIMiC)
  9. Prof. AGH Grzegorz Brus (WEiP)
  10. Prof. AGH Łukasz Afeltowicz (WH)

 

Zadania i uprawnienia Rady Programowej Projektu określa Zarządzenie Nr 12/2020 Rektora AGH z 26 lutego 2020 w sprawie zasad realizacji w AGH projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w latach 2020 – 2026.

Stopka