Skip to content ↓

Zespół Zarządzający Projektem

Skład Zespołu Zarządzającego Projektem i kompetencje jego członków zgodnie z tzw. celami głównymi Projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza":

 • Prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń, Prorektor ds. Nauki AGH – Kierownik Projektu
 • Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska – Z-ca Kierownika Projektu, działania służące zwiększeniu wpływu działalności naukowej na rozwój światowej nauki
 • Prof. dr hab. inż.  Łukasz Madej  – działania służące wzmocnieniu współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej
 • Dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH – działania służące przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowych rozwiązań ukierunkowanych na rozwój zawodowy pracowników uczelni, w szczególności młodych naukowców
 • Dr inż. Szczepan Moskwa – działania służące podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów
 • Prof. dr hab. inż. Marta Radecka - działania służące przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowych rozwiązań ukierunkowanych na rozwój doktorantów oraz zapewnieniu działań o charakterze ciągłym
 • Dr hab. inż.  Tomasz Szumlak, prof. AGH - działania służące kompleksowej promocji wybitnych naukowców na różnych etapach kariery naukowej oraz wspieraniu współpracy z wielkimi międzynarodowymi ośrodkami badawczymi
 • Dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH - działania służące wzmocnieniu zaplecza naukowo-badawczego AGH oraz oferty realizacji badań i współpracy międzynarodowej
 • Mgr inż. Lidia Krawentek, Dyrektor CON – nadzór nad Biurem Projektu
 • Mgr inż. Barbara Jezierska – wzmocnienie promocji działalności naukowej AGH oraz wprowadzenie języka angielskiego jako równoległego w funkcjonowaniu uczelni

Koordynację działań D12-D16 prowadzi Zespół ds Kształcenia w składzie:

 • Dr hab. inż. Edyta Brzychczy, prof. AGH
 • Dr hab inż. Paweł Hanus, prof AGH
 • Dr hab. inż. M. Maj, prof. AGH
 • Dr inż. Szczepan Moskwa
 • Dr. inż. T. Pełech-Pilichowski
 • Prof. dr hab. inż. M. Reben
 • Dr hab. inż.  J. Tarasiuk, prof. AGH

Stopka