Skip to content ↓

Działanie 1

Finansowanie wyjazdów studyjnych związanych z nawiązywaniem kontaktów i prac związanych z przygotowywaniem wniosków o granty

Wsparcie finansowe krótkoterminowych wyjazdów studyjnych związanych z nawiązywaniem kontaktów i przygotowywaniem wniosków o granty

Celem wsparcia jest umożliwienie pracownikom naukowym i naukowo badawczym wyjazdów zagranicznych związanych z nawiązywaniem kontaktów i przygotowywaniem wniosków grantowych. Wnioski do działania mogą składać pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni zatrudnieni w AGH.


Kursy „Nature Masterclasses” dla doktorantów i pracowników AGH

Oferta obejmuje kursy poświęcone różnym aspektom pracy naukowo-badawczej.

W związku z dużym zainteresowaniem kursami online „Nature Masterclasses” (prawie 1000 zarejestrowanych użytkowników z AGH), w ramach realizacji projektu IDUB, przedłużona została subskrypcja do w/w kursów o kolejny rok i aktualnie obowiązuje od 30.9.2023 - 29.9.2024.

Aktualna oferta kursów

Stopka