Skip to content ↓

Wsparcie finansowe krótkoterminowych wyjazdów studyjnych – IV edycja

4 stycznia 2024 r. uruchomiona została kolejna edycja wsparcia finansowego krótkoterminowych wyjazdów studyjnych pracowników związanych z:

  • nawiązywaniem kontaktów i przygotowywaniem wniosków o granty,
  • odbyciem staży zagranicznych młodych pracowników i doktorantów,
  • pracą przy eksperymentach w międzynarodowych ośrodkach badawczych.

Kwota dofinansowania: 1 200 000 zł.

Termin składania wniosków od: 4 stycznia do 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków.

 

Opiekun biura IDUB

Iwona Mularczyk

Stopka