Skip to content ↓

Kursy „Nature Masterclasses” dla doktorantów i pracowników AGH

W związku z dużym zainteresowaniem kursami online „Nature Masterclasses” (prawie 1000 zarejestrowanych użytkowników z AGH), w ramach realizacji projektu IDUB, przedłużona została subskrypcja do w/w kursów o kolejny rok i aktualnie obowiązuje od 30.9.2023 - 29.9.2024.

Bezpłatny dostęp do kursów posiadają wszyscy członkowie społeczności AGH posiadający adres poczty elektronicznej w domenach @agh.edu.pl, oraz @student.agh.edu.pl. Gorąco zachęcamy do korzystania oraz zachęcenia szczególnie młodych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów zaangażowanych w prowadzenie badań na AGH.

Informacje o przykładowych kursach "Nature Masterclasses"

O kursie „Scientific Writing and Publishing”

 • prowadzony przez 36 redaktorów czasopism „Nature Research”,
 • krótkie maksymalnie 10 minutowe lekcje – każdą można rozpocząć i zakończyć w dogodnym dla siebie czasie,
 • Certyfikat ukończenia każdej z części kursu.

 

Część 1: Pisanie artykułu naukowego (4 godz. 20 min., 57 lekcji)
Jak pisać przejrzyście, jak sformułować dobry tytuł, jak nadać artykułowi właściwą strukturę, jak zarządzać danymi i je przedstawiać.

Część 2: Publikacja artykułu naukowego (5 godz. 30 min., 72 lekcje)
Jak wybrać właściwe czasopismo oraz jak nawigować przez proces recenzji: od listu przewodniego, przez recenzje, do decyzji komitetu redakcyjnego.

Część 3: Pisanie artykułu przeglądowego (1 godz. 10 min., 15 lekcji)
Co stanowi o jakości artykułu przeglądowego, jak pisać omówienia oraz artykuły przeglądowe.

Więcej informacji nt kursu „Scientific Writing and Publishing”

O kursie „Effective Collaboration in Research”

 • prowadzony przez 17 ekspertów w zakresie współpracy naukowej, w tym badaczy, osoby reprezentujące instytucje finansujące badania naukowe oraz redaktorów czasopism,
 • krótkie maksymalnie 10 minutowe lekcje – każdą można rozpocząć i zakończyć w dogodnym dla siebie czasie,
 • Certyfikat ukończenia każdej z części kursu.

Część 1: Wprowadzenie do zasad współpracy naukowej (1 godz., 7 lekcji)
Różne rodzaje współpracy naukowej i ich zawiązywanie, korzyści i wyzwania, współpraca z przemysłem, wpływ na cele indywidualne oraz karierę naukową.

Część 2: Udział w projektach badawczych (1 godz. 30 min., 6 lekcji)
Praca w zespole badawczym, zapewnianie postępów, wyciąganie wniosków i podejmowanie właściwych decyzji przy rozpoczynaniu nowych współpracy naukowych.

Część 3: Kierowanie projektem badawczym (5 godz. 30 min., 23 lekcje)
Efektywność w kierowaniu projektami, ustalanie ram współpracy oraz zasad uczestnictwa.

Więcej o kursie „Effective Collaboration in Research”

O kursie „Effective Science Communication”

 • Dla naukowców, którzy chcą zrozumieć i poprawić mechanizmy przekazywania informacji o swoich badaniach naukowych do szerokiego grona odbiorców,
 • Krótkie 10-30 minutowe lekcje,
 • Kurs jedno modułowy, obejmujący 6,5 godziny nauki,
 • Naukowcy mogą realizować kolejne części kursu w dowolnym czasie (On-demand) i dopasować lekcje do swojej pracy zawodowej,
 • prowadzone przez 8 ekspertów w dziedzinie komunikacji naukowej, pisania i redagowania artykułów naukowych, popularyzacji nauki, zaangażowania i prezentacji oraz osób z biura prasowego Springer Nature,
 • Certyfikat ukończenia każdej z części kursu.

Więcej o kursie „Effective Science Communication”

Stopka