Skip to content ↓

System grantów na prace badawcze z udziałem doktorantów - wnioskodawcy projektów międzynarodowych – I edycja

5 lutego 2024 r. uruchomiony został nabór w I edycji konkursu pt „System grantów na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów - wsparcie dla wnioskodawców projektów międzynarodowych".

Celem Konkursu jest stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych, pozwalających na przygotowanie i złożenie wniosku o projekt finansowany przez instytucje zewnętrzne oraz upowszechnienia wyników prowadzonych badań naukowych.

Kwota dofinansowania na 2024 rok: 15 000 000 zł.
Termin składania wniosków od: 5 lutego do 18 marca 2024 r.

Wnioski składa się w systemie informatycznym.

 

Opiekun biura IDUB

Dominika Załęga

Stopka