Skip to content ↓

Działanie 4

System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów oraz przez młodych naukowców (do 35 roku życia)

Granty uczelniane stanowią element realizacji zadań IDUB w ramach Działania 4. Celem niniejszego działania jest stworzenie warunków do:

  • prowadzenia badań naukowych, w szczególności badań wstępnych pozwalających na przygotowanie wniosku o grant finansowany przez instytucje zewnętrzne,
  • upowszechnienia wyników prowadzonych badań naukowych oraz poszerzania swojej wiedzy.

 

System grantów na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów - wsparcie dla wnioskodawców projektów międzynarodowych

Celem Konkursu jest stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych, pozwalających na przygotowanie i złożenie wniosku o projekt finansowany przez instytucje zewnętrzne oraz upowszechnienia wyników prowadzonych badań naukowych.


Interdyscyplinarne granty uczelniane na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów

Celem Konkursu jest stworzenie warunków do: prowadzenia badań naukowych, w szczególności badań wstępnych pozwalających na przygotowanie wniosku o grant finansowany przez instytucje zewnętrzne; upowszechnienia wyników prowadzonych badań naukowych.


System minigrantów dla doktorantów i młodych naukowców

Celem konkursów jest poprawa warunków do prowadzenia badań naukowych i ich upowszechnienia oraz poszerzania swojej wiedzy przez doktorantów i młodych naukowców AGH. Środki przyznane w konkursie mogą zostać przeznaczone na prowadzenie badań, udział w konferencjach, stażach naukowych i szkoleniach.


System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów

Celem konkursu jest stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych, w szczególności badań wstępnych pozwalających na przygotowanie wniosku o grant finansowany przez instytucje zewnętrzne oraz upowszechnienia wyników prowadzonych badań naukowych.

Stopka