Skip to content ↓

Działanie 16

Polityka kadrowa wspierająca rozwój kompetencji dydaktycznych

Dofinansowanie krótkoterminowych wyjazdów studyjnych związanych z doskonaleniem kompetencji dydaktycznych

Celem Programu jest umożliwienie pracownikom, będącym nauczycielami akademickimi, wyjazdów zagranicznych związanych z doskonaleniem kompetencji dydaktycznych.


Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej o wartości jednostkowej powyżej 50 tys. zł


Współfinansowanie unowocześnienia laboratoriów i infrastruktury dydaktycznej o wartości jednostkowej nie większej niż 50 tys. zł


System Wsparcia Dydaktyki

System wspiera wprowadzenie nowoczesnych metod dydaktycznych – m.in. wykorzystanie technik mentorów i tutorów.

Stopka