Skip to content ↓

System Wsparcia Dydaktyki

System Wsparcia Dydaktyki dla niedoświadczonych i doświadczonych nauczycieli akademickich (zadanie 56). System wspiera wprowadzenie nowoczesnych metod dydaktycznych – m.in. wykorzystanie technik mentorów i tutorów. Obejmuje 4 zasadnicze obszary:

  • kompetencje dydaktyczne – w tym kompetencje dydaktyczne+, nowe metody i techniki nauczania, metody i techniki kształcenia na odległość
  • kompetencje miękkie – w tym skuteczna komunikacja, praca z grupą , edukacja antydyskryminacyjna, komunikacja międzykulturowa
  • kompetencje językowe,
  • kompetencje specjalistyczne.

System Wsparcia Dydaktyki

Szkolenia dla nauczycieli akademickich

W ramach Działania 16. Polityka kadrowa wspierająca rozwój kompetencji dydaktycznych - Systemu Wsparcia Dydaktyki są prowadzone szkolenia dla nauczycieli akademickich.

Wykaz szkoleń oraz rejestracja na szkolenia wraz z terminami i szczegółowym opisem

Zasady naboru

Składanie wniosków do wyczerpania miejsc.

Stopka