Skip to content ↓

Działanie 12

Integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi

Program wsparcia dla nowych kierunków studiów

W ramach realizacji zadań Działania 12: „Integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi” IDUB AGH realizowany jest program wsparcia dla nowych kierunków studiów, w których kształcenie prowadzone będzie w jednostkach realizujących badania w priorytetowych obszarach badawczych (POB).


Badawcza ścieżka kształcenia

Dofinansowanie badań w zakresie projektów dyplomowych oraz prac dyplomowych

Dofinansowanie projektów Kół Naukowych – Grant Rektora

Studenci, w ramach IOS, uzyskają możliwość zaliczenia części efektów uczenia i punktów ECTS na podstawie swojego udziału projektach badawczych i działalności Studenckich Kół Naukowych powiązanej z POB.

IV edycja konkursu (termin składania wniosków do 4 grudnia 2023 r.)

III edycja konkursu (termin składania wniosków do 9 grudnia 2022 r.)

II edycja konkursu (termin składania wniosków do 8 kwietnia 2022 r.)

I edycja konkursu (termin składania wniosków do 30 kwietnia 2021 r.)

 


Dofinansowanie przedmiotów innowacyjnych prowadzonych w ramach UBPO

Celem programu jest dofinansowanie oferty przedmiotów innowacyjnych tworzonych i prowadzonych w ramach Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych, pozwalającej na elastyczne kształtowanie lub uzupełnienie programu studiów.

Stopka