4 kwietnia 2024 r. w ramach Działania 12 Projektu IDUB zostaje otwarty kolejny nabór wniosków w ramach programu na dofinansowanie prowadzenia przedmiotów innowacyjnych w ramach UBPO w semestrze letnim roku akademickim 2023/2024

Celem programu jest dofinansowanie oferty przedmiotów innowacyjnych tworzonych i prowadzonych w ramach Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych, pozwalającej na elastyczne kształtowanie lub uzupełnienie programu studiów.

Dofinansowaniem są objęte wyłącznie przedmioty innowacyjne związane z najnowszymi osiągnięciami badawczymi lub technologicznymi, stanowiące unikalne, interdyscyplinarne kursy, które pozwalają na bieżąco śledzić współczesne odkrycia naukowe związane z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi i które są prowadzone w Jednostkach realizujących badania w POB’ach w celu integracji procesu kształcenia z badaniami naukowymi.

Kwota dofinansowania na rok 2024 wynosi 300 000 zł.

Wysokość wynagrodzenia za przygotowanie nowego przedmiotu innowacyjnego oraz za przeprowadzenie pierwszego cyklu zajęć dydaktycznych dla Koordynatora wraz z zespołem – 180 zł brutto za planowaną w programie liczbę godzin.

Termin składania wniosków na przedmioty uruchomione w semestrze letnim 2023/24: 30 czerwca 2024 r.