Skip to content ↓

Opcja open access i publikacje w płatnych czasopismach – VII edycja

Zapraszamy do kontynuowania aplikowania w 2024 roku w konkursie na dofinansowanie opcji open access i publikacji w płatnych czasopismach (VII edycja).

W ramach programu dofinansowane mogą być artykuły za 140 i 200 punktów publikowanych tylko w czasopismach z pierwszego kwartyla (Q1) najlepiej cytowanych czasopism wg bazy SCOPUS (bazując na najnowszym rankingu, zaktualizowanym w czerwcu 2023, obejmującym pełne statystyki za rok 2022).

Kwota dofinansowania do 30 czerwca 2024: 1 200 000 zł.
Termin składania wniosków od: 1 stycznia 2024 do wyczerpania środków lub do 30 czerwca 2024 r.

Stopka