Skip to content ↓

Działanie 9

Finansowanie opcji OPEN ACCSESS, publikacji w płatnych czasopismach o wysokim IF i dofinansowanie czasopism wydawanych przez AGH

Celem działań jest wzmocnienie międzynarodowej rozpoznawalność uczelni poprzez szerszą dostępność publikacji afiliowanych do Uczelni. Pokrywane są koszty opcji OPEN ACCESS publikacji pracowników i doktorantów AGH oraz koszty publikacji w płatnych czasopismach o wysokim IF oraz wspierane publikacje monografii o zasięgu międzynarodowym, w wydawnictwach z II poziomu (200 pkt).

Stopka