Skip to content ↓

Działanie 21

Zapewnienie warunków do samodzielnej pracy naukowej dla osób z habilitacją. Obsadzanie stanowisk „profesora uczelni z habilitacją” związane ze „starting money"

Celem działania jest stworzenie warunków do samodzielnej pracy dla pracowników AGH posiadających stopień doktora habilitowanego zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni oraz stworzenie nowego zespołu badawczego poprzez między innymi zapewnienie warunków do samodzielnej pracy na stanowisku „profesora uczelni z habilitacją”.

Dofinansowanie utworzenia nowego stanowiska „profesora uczelni z habilitacją” oraz zapewnienie warunków do samodzielnej pracy naukowej dla osób z habilitacją

Stopka