Skip to content ↓

Działanie 24

Wspomagające działania pomocnicze w zakresie: organizacji konferencji, przygotowywania wniosków o granty, wymiany zagranicznej - wzmocnienie kadr administracyjnych

Wzmocnione jednostek organizacyjnych o charakterze merytorycznym pomagające kreatywnie rozwiązywać takie problemy jak organizacja konferencji, pozyskiwanie grantów, czy organizacja wymiany międzynarodowej pracowników i studentów.

W zakresie organizacji konferencji planowane jest kreatywne wyszukiwanie i kreatywne podejmowanie starań o organizacje konferencji, które są w interesie Uczelni z punktu widzenia jej rozpoznawalności i potrzeby nawiązywania międzynarodowych kontaktów i międzynarodowej współpracy.

W zakresie przygotowywania wniosków o granty planowane jest kreatywne wyszukiwanie instytucji, agencji i konkursów, w których dana grupa badawcza może najefektywniej starać się o finansowanie badań.

W zakresie wymiany zagranicznej planowane jest kreatywne poszukiwanie miejsc, w których pracownicy Uczelni mogliby odbywać staże zagraniczne, a także kreatywne poszukiwanie źródeł finansowania takich staży.

Stopka