Skip to content ↓

Działanie 8

Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej

Celem działania jest wzmocnienie i rozwój infrastruktury naukowo-badawczej, rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania specjalistycznego umożliwiających prowadzenie badań na światowym poziomie oraz rozwoju współpracy krajowej i międzynarodowej.

Konkurs na współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej


Zrealizowane zakupy infrastruktury badawczej

  • Stanowisko do badań statycznych i dynamicznych sorpcji metodą grawimetryczną wraz ze spektrometrem masowym
  • Analizator CHNSO – Eurovector/ EA 3100
  • Chłodziarka helowa do pomiarów spektroskopowych w temperaturach 4 – 500 K
  • Zestaw do pomiaru dyfuzyjności cieplnej metodą LFA i ciepła właściwego oraz przemian fazowych metodą DSC
  • Elipsometr spektroskopowy Sentech SEN 850 Z
  • Skanujący wibrometr laserowy pracujący w zakresie bliskiej podczerwieni
  • Drukarka AYAS 120 LM  do laserowego przetapiania proszków metali w technologii L-PBF
  • Zautomatyzowany analizator chemisorpcji do dynamicznych pomiarów temperaturowo-programowanych (TPO,TPR,TPD,TPX) i chemisorpcji pulsacyjnej oraz pomiaru pola powierzchni właściwej BET, rozszerzony o możliwości pomiaru wielkości i dystrybucji porów oraz analizy produktów desorp.
  • Nanoindenter in-situ

Stopka