16 stycznia 2023 r. w ramach Działania 23 – Utworzenie uczelnianych centrów badawczych Projektu IDUB uruchomione zostaje finansowanie programu „Centra”.

Celem wsparcia jest wzmocnienie nowopowstałych pomocniczych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność badawczą lub badawczo-dydaktyczną w obszarach badawczych o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa i gospodarki.

Dofinansowanie w ramach Programu „Centra” obejmuje:
a) prowadzenie badań naukowych;
b) udział w konferencjach, stażach naukowych, szkoleniach;
c) bieżące koszty działalności centrów.

Maksymalna kwota dofinansowania dla centrum: 5 000 000 zł.

Wsparcie finansowe przewidziane ze środków Projektu IDUB przeznaczone jest dla centrum, wg kolejności zgłoszenia lub do wyczerpania środków.