Skip to content ↓

Dofinansowanie prowadzenia przedmiotów w języku obcym w ramach UBPO – III edycja

4 kwietnia 2024 r. w ramach Działania 15 Projektu IDUB zostaje otwarty kolejny nabór wniosków w ramach program na dofinansowanie prowadzenia przedmiotów w języku obcym w ramach UBPO w roku akademickim 2023/2024.

Dofinansowaniem są objęte przedmioty prowadzone w języku obcym o charakterze podstawowym oraz związane z najnowszymi osiągnięciami badawczymi lub technologicznymi, stanowiące unikalne, interdyscyplinarne kursy, które pozwalają na bieżąco śledzić współczesne odkrycia naukowe związane z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi, i które są prowadzone w jednostkach realizujących badania w POB’ach w celu integracji procesu kształcenia z badaniami naukowymi.

Kwota dofinansowania na rok 2024 wynosi 800 000 zł.

Wysokość wynagrodzenia za przygotowanie nowego przedmiotu w języku obcym oraz za przeprowadzenie pierwszego cyklu zajęć dydaktycznych dla Koordynatora wraz z zespołem – 180 zł brutto za planowaną w programie liczbę godzin.

Terminy składania wniosków na przedmioty uruchomione w semestrze letnim 2023/24: 30 czerwca 2024 r.  

 

Opiekun biura IDUB

Agnieszka Saracka

Stopka