Skip to content ↓

Działanie 18

Stworzenie i uruchomienie internetowej bazy danych zawierającej oferty realizacji badań i współpracy międzynarodowej w ramach priorytetowych obszarów badawczych

Prezentacja oferty badawczej, infrastruktury naukowo-badawczej, prowadzonej współpracy przez zespoły badawcze na wspólnej dla uczelni platformie i otwarcie na rozwój i realizacje badań oraz współprace dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych.

Stopka