Skip to content ↓

Działanie 22

Premiowanie pracowników pełniących funkcje wybieralne w gremiach międzynarodowych, redaktorów lub redaktorów pomocniczych w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym

Działanie to ma na celu wsparcie finansowe (w formie dodatków do wynagrodzenia) naukowców notowanych na liście „Highly Cited Researchers”, zasiadających w wybieralnych gremiach międzynarodowych (np. Europejska Rada ds. Badań Naukowych), zasiadających we władzach organizacji międzynarodowych oraz pełniących rolę redaktorów lub redaktorów pomocniczych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Stopka