Skip to content ↓

Działanie 14

Organizacja i przebieg studiów uwzględniające potrzeby i zainteresowania najzdolniejszych studentów

W ramach tego działania realizowany jest programu „Prymusi AGH” dla najlepszych kandydatów na studia stacjonarne pozwalający na efektywne zdobywanie i pogłębianie wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań, rozwój kompetencji (w tym miękkich).

Kursy doskonalące dla studentów AGH

Kursy mają na celu umożliwienie najzdolniejszym studentom AGH doskonalenie kompetencji w zakresie nauki języków programowania, analityki danych i kompetencji miękkich.

I edycja konkursu

 

 


Kształcenie z wykorzystaniem tutoringu na studiach wyższych


Dofinansowanie przygotowania kursów dla studentów AGH

Stopka