Skip to content ↓

Działanie 25

Język angielski jako równoległy język obsługi uczelni

Glosariusz AGH

Zachęcamy do korzystania z polsko-angielskiego Glosariusza AGH, który funkcjonuje jako aplikacja webowa. Zawiera zbiór anglojęzycznych wyrażeń i zwrotów obowiązujących w całej uczelni. Ma na celu ujednolicić anglojęzyczne nazewnictwo stosowane w AGH oraz ułatwić korespondencję zagraniczną i redakcję witryn internetowych: głównego portalu AGH, stron jednostek, wydziałów czy organizowanych wydarzeń międzynarodowych.

Prace nad merytoryczną częścią glosariusza, polegające na ustaleniu, zebraniu i przetłumaczeniu podstawowego słownictwa stosowanego w uczelni, trwały ponad rok i wiązały się z szeroko zakrojonymi konsultacjami, w które zaangażowane były zarówno wydziały, jak również zespoły pracowników jednostek administracyjnych uczelni zajmujące się kształceniem i współpracą zagraniczną. Na podstawie zebranych opinii, sugestii i wskazówek, a także wielomiesięcznej pracy translatorskiej, zespół tłumaczy z Centrum Komunikacji i Marketingu oraz Studium Języków Obcych stworzył bazę polsko-angielskich fraz, która następnie zasiliła aplikację Glosariusz AGH.

Wyszukiwanie haseł w Glosariuszu działa w obu kierunkach, tzn. z polskiego na angielski i z angielskiego na polski. Jego interfejs również został przygotowany w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Z pewnymi wyjątkami sugerowane w nim nazewnictwo oparte jest o brytyjską odmianę języka angielskiego. Hasła można sprawdzać z poziomu strony. Natomiast po zalogowaniu się do serwisu (poprzez SSO AGH, tj. tak jak do poczty uczelnianej) użytkownicy, poza funkcjonalnością  pozwalającą na wyszukiwanie haseł, otrzymują możliwość zarówno sugerowania zmian w istniejących już hasłach, jak i zgłaszania propozycji nowych haseł. To sprawia, że narzędzie jest interaktywne, stanowi odpowiedź na zmieniające się potrzeby użytkowników i bierze pod uwagę naturę samego języka, który żyje i nieustannie ewoluuje. Projekt nie jest i nie będzie zatem dziełem zamkniętym. Zapraszamy wszystkich użytkowników do korzystania z narzędzia zarówno w sposób bierny (przeglądanie haseł), jak i aktywny (zgłaszanie potrzeby dodania nowych haseł).
Terminologia umieszczona w glosariuszu obowiązuje wszystkie jednostki AGH, które przygotowują materiały obcojęzyczne na temat swojej działalności, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

Projekt powstał z inicjatywy Centrum Komunikacji i Marketingu. Opiekę merytoryczną sprawuje nad nim zespół składający się z pracowników Centrum oraz Studium Języków Obcych. Stworzeniem narzędzia informatycznego (aplikacji webowej) zajęło się Centrum Rozwiązań Informatycznych, a nadzór nad tym procesem pełniło Centrum Zarządzania Wdrożeniami.
Uruchomienie Glosariusza AGH wpisuje się w ideę umiędzynarodowienia uczelni i stanowi ważny element projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Stopka