Skip to content ↓

Działanie 10

Finansowanie wyjazdów pracowników AGH do pracy przy eksperymentach realizowanych w międzynarodowych ośrodkach badawczych takich jak CERN

Działanie ma na celu wsparcie finansowe krótkich (do 3 tygodni) wyjazdów studyjnych oraz dłuższych wyjazdów stażowych (do 3 miesięcy) pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych do pracy przy eksperymentach, które realizowane są w wielkich międzynarodowych ośrodkach naukowych (np. CERN).

Działanie to jest synergiczne z działaniami 1 oraz 6, dzięki którym wsparcie mogą uzyskać również doktoranci AGH.

Uwaga! W nowej edycji konkursów Działania 1, Działania 6 oraz Działania 10 rozszerzona została lista instytucji badawczych.

Domyślnie można wnioskować o wyjazdy do pierwszych czterystu (poprzednio dwustu) ośrodków badawczych notowanych na Liście Szanghajskiej.

W przypadku innych ośrodków badawczych można ubiegać się umieszczenie takiej palcówki na dodatkowej Liście Rektorskiej. Wniosek zawierający:

  • list Intencyjny dotyczący współpracy bilateralnej
  • poparcie właściwego Dziekana ds. Naukowych lub Kierownika Katedry

powinien zostać przesłany elektronicznie na adres szumlak@agh.edu.pl. Wniosek po wstępnej akceptacji jest kierowany na obrady Komisji Rektorskiej ds. Współpracy. W przypadku dalszych pytań proszę o kontakt szumlak@agh.edu.pl lub tel. 29-88.

Wsparcie finansowe długoterminowych wyjazdów pracowników na okres do trzech miesięcy oraz do jednego roku


Wsparcie finansowe krótkoterminowych wyjazdów studyjnych pracowników związanych z pracą przy eksperymentach w międzynarodowych ośrodkach badawczych

Stopka