Skip to content ↓

Działanie 5

Finansowanie stypendiów projakościowych dla najlepszych doktorantów (i premii dla najlepszych promotorów)

Pierwszym celem działania 5 jest przyciąganie najlepszych kandydatów do Szkoły Doktorskiej, stworzenie warunków pozwalających doktorantom na efektywną pracę badawczą (bez konieczności wykonywania dodatkowej pracy) pozwalającą na utrzymanie własne i rodziny oraz motywowanie doktorantów do intensywnej pracy. Drugim celem działania jest nagradzanie promotorów, którzy pełnią opieką naukową nad najlepiej publikującymi doktorantami oraz doprowadzają do obron wyróżniających się rozpraw doktorskich.

W ramach działania 5 organizowany jest konkurs „Finansowanie zwiększonych stypendiów dla najlepszych doktorantów szkół doktorskich”

Stopka