Skip to content ↓

Działanie 11

Finansowanie krótkoterminowych przyjazdów naukowców z zagranicy, a także grantów na długoterminowe pobyty zagranicznych naukowców w AGH

Celem wsparcia jest stworzenie możliwości prowadzenia badań naukowych i/lub zajęć dydaktycznych w AGH z udziałem ekspertów międzynarodowych oraz naukowców pochodzących z uznanych ośrodków zagranicznych, poprzez dofinansowanie kosztów wynagrodzenia zagranicznego naukowca przyjeżdżającego do AGH. Wnioski mogą składać pracownicy AGH zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesor uczelni.

Wnioski składane są w trybie ciągłym, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Stopka