Przejdź do treści Przejdź do stopki

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Programy i konkursy

O projekcie

Celem Projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” jest poprawa międzynarodowej rozpoznawalności, co uczyni z AGH nowoczesny europejski uniwersytet techniczny, który w perspektywie 10-15 lat stanie się równie atrakcyjnym miejscem studiowania i pracy jak teraz renomowane uniwersytety zachodnie.

rok2020
Rozpoczęcie projektu

rok2023
Ocena śródokresowa

rok2026
Ocena końcowa

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Budżet
projektu

552,150,000 zł

Dofinansowanie
z Ministerstwa Edukacji i Nauki

318,000,000 zł

Wkład
uczelni

234,150,000 zł

Stopka