Podręcznik „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Szanowni Państwo,

Wszystkie doświadczenia minionego roku zdobyte podczas realizacji projektu IDUB w AGH są dla nas bezcenne. Wciąż się rozwijamy i dążymy do poprawy efektów naszej działalności.

W ślad za tym, stosownie do potrzeb, w miarę realizacji kolejnych działań, będziemy aktualizować informacje prezentowane w „Podręczniku".

 

Kierownik i Zespół Zarządzający Projektem IDUB w AGH

Podręcznik „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”