Kontakt

Korespondencję oraz wszystkie dokumenty dotyczące Projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" w AGH należy kierować na adres e-mail: idub@agh.edu.pl

Kontakt w sprawach administracyjnych i finansowych: 

  • mgr Agnieszka Saracka
    tel. +48 12 617-47-50

  • Dominika Załęga
    tel. +48 12 617-47-16

  • mgr inż. Filip Stobiecki
    tel. +48 12 617-47-92

 

Siedziba biura projektu

  • bud. C-1 pok. 201