Czy obowiązuje tylko forma elektronicznych podpisów?

Odpowiedź: Tak jak napisaliśmy w ogłoszeniach konkursów 4 („granty uczelniane”) i 8 („zakupy aparaturowe”), wnioski aplikacyjne powinny być „przesyłane w formie elektronicznie podpisanych załączników do maila na adres idub@agh.edu.pl”.

 

Oczywiście dla nas najważniejszy jest ostatni podpis, czyli podpis Dziekana lub Dyrektora Centrum Badawczego. A wszystkie osoby pełniące te funkcje w AGH dysponują podpisem elektronicznym i z technicznego punktu widzenia jego złożenie nie jest żadnym problemem. Sposób w jaki Dziekan lub Dyrektor Centrum Badawczego uzyskają potwierdzenia treści wniosku przez wnioskujących Kierowników Grup Badawczych (konkursy 4 i 8) i Kierowników Katedr / Dyrektorów Instytutów (konkurs 8) jest sprawą wewnętrznych ustaleń na Wydziale lub w Uczelnianym Centrum Badawczym.

 

Naszym celem jest zapewnienie nawet niedoskonałego, ale w pełni elektronicznego obiegu dokumentów, co w czasach pandemii koronawirusa ma szczególne znaczenie.  

Czy obowiązuje tylko forma elektronicznych podpisów?