W jaki sposób powinno zostać złożone oświadczenie wnioskodawcy o niemożliwości skorzystania z bezpłatnej opcji open access i Dziekana o kwotach wydanych na ten cel przez Wydział z innych środków?

Wychodząc naprzeciwko Państwa oczekiwaniom, w zakładce konkursu 9 („opcja open access i publikacje w płatnych czasopismach”) umieściliśmy interaktywny formularz, na którym można złożyć oba oświadczenia. Podpisany elektronicznie formularz należy przesłać wraz z fakturą jako załączniki do maila na adres idub@agh.edu.pl.