Czy w konkursie 8 „zakupy aparatury” chodzi o wydatki jakie Wydział poniósł z innych środków na zakup dowolnej aparatury, czy aparatury „o wartości jednostkowej powyżej 500 tys. PLN”?

Zgodnie z par.3 ust.1 regulaminu konkursu 8 („zakup aparatury”), chodzi o „koszty jakie Wydział poniósł na ten cel z innych źródeł”, a tym celem jest „zakup infrastruktury badawczej, przy czym wartość jednostkowa kupowanej aparatury musi być większa niż 500 tys. PLN”. W formularzu konkursowym jest prośba o potwierdzenie dotychczasowych wydatków na „dużą infrastrukturę badawczą” co w języku ministerialnym oznacza to samo, czyli „o wartości jednostkowej powyżej 500 tys. PLN”.