Jakie zaświadczenia potwierdzają ukończenie kursu „Nature Masterclass - z zakresu przygotowywania publikacji”, aby móc aplikować w „Systemie grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane przez młodych naukowców”?

Wymagany jest Certyfikat ukończenia każdej z trzech części kursu.

 

Część 1: Pisanie artykułu naukowego. (4 godz. 20 min., 57 lekcji)
Jak pisać przejrzyście, jak sformułować dobry tytuł, jak nadać artykułowi właściwą strukturę, jak zarządzać danymi i je przedstawiać.

 

Część 2: Publikacja artykułu naukowego. (5 godz. 30 min., 72 lekcje)
Jak wybrać właściwe czasopismo oraz jak nawigować przez proces recenzji: od listu przewodniego, przez recenzje, do decyzji komitetu redakcyjnego.

 

Część 3: Pisanie artykułu przeglądowego. (1 godz. 10 min., 15 lekcji)
Co stanowi o jakości artykułu przeglądowego, jak pisać omówienia oraz artykuły przeglądowe.

Informacja nt kursów Nature-Masterclasses