Jakie zaświadczenia potwierdzają ukończenie kursu „Nature Masterclass – z zakresu przygotowywania publikacji”, aby móc aplikować w „Systemie grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów”?

Wymagany jest certyfikat ukończenia każdej z dwóch części kursu.

 

Część 1: Pisanie artykułu naukowego (4 godz. 20 min., 57 lekcji)
Jak pisać przejrzyście, jak sformułować dobry tytuł, jak nadać artykułowi właściwą strukturę, jak zarządzać danymi i je przedstawiać.

 

Część 2: Publikacja artykułu naukowego (5 godz. 30 min., 72 lekcje)
Jak wybrać właściwe czasopismo oraz jak nawigować przez proces recenzji: od listu przewodniego, przez recenzje, do decyzji komitetu redakcyjnego.

 

Informacja nt kursów Nature-Masterclasses