Jeżeli trakcie trwania grantu uczelnianego jego Kierownik złoży wniosek grantowy dotyczący podobnej tematyki i będący już efektem prac to czy porozumienie przestanie obowiązywać?

"Granty uczelniane" miały na celu sfinansowanie badań, których wyniki (oczywiście publikowalne) niejako wstępnie potwierdzą sensowność pomysłu badawczego, a co za tym idzie umożliwią złożenie wniosku o zewnętrzny grant. Wnioskodawcami mieli być Kierownicy Grup Badawczych, a realizatorami Ci członkowie Grupy, którzy bez wyników "grantu uczelnianego" nie byli w stanie zaaplikować o grant zewnętrzny. Oczywiście jeśli inni członkowie tej samej Grupy aplikują wcześniej w swojej, może nawet zbliżonej tematyce, to takie działanie nie zamyka "porozumienia".

Wydaje mi się natomiast, że jeśli do aplikowania o grant zewnętrzny nie są potrzebne wyniki "grantu uczelnianego", to lepiej o "grant uczelniany" nie występować. Wydaje się, że lepiej wtedy od razu wystąpić o grant zewnętrzny i finansować swoje badania ze środków zewnętrznych, a "granty uczelniane" zostawić dla tych osób (lub na te tematyki), którzy/które póki co na środki zewnętrzne liczyć nie mogą.