W formularzu do Konkursu 4 nie jestem w stanie umieścić całego tekstu uzasadnienia pomimo, że nie przekroczyłem limitu znaków

Miejsce w formularzu na uzasadnienie, z przyczyn technicznych, nie ma charakteru ciągłego: zostało podzielone na dwie strony, każda z limitem po 4500 znaków, łącznie 9000 znaków ze spacjami.