W „Podręczniku” jest napisane, że „granty uczelniane” są przeznaczone dla „pracowników niemających grantów”, a w formularzu konkursowym prosimy o wymienienie realizowanych grantów, co jest sprzecznością

Rzeczywiście w „Podręczniku” napisaliśmy, że konkurs 4 („granty uczelniane”) przeznaczony jest „dla pracowników niemających grantów”. Rzeczywiście, w formularzu konkursowym poprosiliśmy o wymienienie „grantów zewnętrznych aktualnie realizowanych we wnioskującej Grupie Badawczej”. Myślę, że brak sprzeczności pomiędzy „Podręcznikiem” i formularzem najlepiej wyjaśnia zdanie zawarte w odpowiedzi na pytanie „Jak należy rozumieć Grupę Badawczą i jej Kierownika” (udzielonej w tej samej zakładce FAQ): „Oczywiście bezpośrednich realizatorów grantu wnioskujący Kierownik Grupy Badawczej może upatrywać wśród adiunktów, asystentów i doktorantów wchodzących w skład Grupy, którzy bazując na uzyskanych wynikach będą później aplikować o granty NCN, NCBR i inne”.