Czy możliwa jest późniejsza realizacja grantu uczelnianego?

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiologiczną, która powoduje  trudności w prowadzeniu prac badawczych, z drugiej strony biorąc pod uwagę konieczność sprawozdania wskaźników realizacji projektu po raz pierwszy już w 2023 roku (za lata 2020-2022), bardzo prosimy o zwrot podpisanych porozumień z datą (będącą równocześnie datą rozpoczęcia realizacji grantu) nie późniejszą niż 31 stycznia 2021 roku. Niepodpisanie porozumienia do tego dnia będzie oznaczało rezygnację z realizacji  grantu.