Czy dokumenty związane z uruchomieniem grantu uczelnianego można podpisać tylko elektronicznie?

W związku z brakiem w Uczelni uregulowań prawnych dotyczących podpisywania umów i porozumień podpisem elektronicznym, a także z powodu nieposiadania podpisu elektronicznego przez wielu Beneficjentów konkursów „uczelni badawczej”, mimo wielokrotnie deklarowanego dążenia do elektronicznego obiegu wszystkich dokumentów, w przypadku porozumień dotyczących realizacji „grantów uczelnianych” musimy Państwa prosić o ich standardowe potraktowanie, czyli przygotowanie i podpisanie w formie papierowej.