Czy 3000 znaków ze spacjami to nie za mało na uzasadnienie badań proponowanych we wniosku o „grant uczelniany”?

Kierując się Państwa oczekiwaniami, w formularzach aplikacyjnych do konkursów 4 („granty uczelniane”) i 8 („zakupy aparaturowe”), zwiększyliśmy limity znaków na uzasadnienie (z 3000 do 9000 znaków ze spacjami w konkursie 4 i do 3500 znaków ze spacjami w konkursie 8) i na opis oczekiwanych rezultatów (z 500 do 800 znaków ze spacjami w obu konkursach). Zweryfikowane interaktywne formularze aplikacyjne znajdują się już w zakładkach dotyczących obu konkursów.