Czasopisma z TOP-10 czyli z górnego decyla najczęściej cytowanych

Rozliczanie „grantów uczelnianych” (i działań w innych konkursach) oparte jest na publikacjach w czasopismach z tzw. TOP-10 (czyli znajdujących się w górnym decylu najczęściej cytowanych czasopism). Powodem są wskaźniki parametryzujące osiągnięcia w Projekcie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, m.in. obowiązkowy wskaźnik 1: „odsetek dokumentów typu article, znajdujących się w górnym decylu najczęściej cytowanych artykułów wg bazy Scopus, przy uwzględnieniu kategorii tematycznych ASJC (All Science Journal Classification)”.

 

Poniższa tabela zawiera listę czasopism z górnego decyla najczęściej cytowanych wg Scopus (TOP-10), w których pracownicy AGH publikowali w latach 20162020. CiteScore to odpowiednik Impact Factor, tyle że wyliczany na podstawie danych w bazie Scopus (a nie jak IF wyliczany na podstawie danych w bazie Web of Science) i za okres 3 lat (a nie jak IF wyliczany za okres 2 lat).

 

Uwaga! W tabeli nie ma czasopism, które są świetnie cytowane, w których publikowali pracownicy AGH, ale które nie publikują wartości parametru CiteScore. Nie ma też czasopism, których z nieznanych nam powodów nie widzi narzędzie SciVal. Proszę tę listę traktować tylko jako orientacyjną.

 

Pełną listę najczęściej cytowanych czasopism może wygenerować z bazy Scopus każdy pracownik AGH, posiadający aktywną kartę biblioteczną.

 

Aplikując do czasopism z TOP-10, można liczyć, że przyczyni się to do wzrostu m.in. wskaźnika 1 (oczywiście nie gwarantuje, ale zwiększa szanse).

Czasopisma z TOP-10 czyli z górnego decyla najczęściej cytowanych – tabela (pdf/532KB)