Wsparcie finansowe monografii naukowych z poziomu II związanych merytorycznie z POB 2 (Działanie 9) - edycja II

18 lipca 2022 r. uruchomiony zostaje kolejny konkurs w ramach Projektu IDUB AGH, działania 9 „Wsparcie finansowe monografii naukowych z poziomu II związanych merytorycznie z POB 2".

„Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy”.

 

Maksymalna kwota dofinansowania jednej monografii: 42 000 zł.
Wsparcie finansowe przewidziane ze środków Projektu IDUB przeznaczone jest dla 10 monografii, wg kolejności zgłoszenia lub do wyczerpania środków.

 

Maksymalny termin składania wniosków: 31 grudnia 2022 r.
Pytania należy kierować na adres: idub@agh.edu.pl

 

Zasady i warunki wsparcia finansowego monografii naukowych z poziomu II związanych merytorycznie z POB 2

Kryteria oceny wniosków