Wsparcie finansowe monografii naukowych z poziomu II związanych merytorycznie z POB 2 (Działanie 9)

Informujemy, że 27 września 2021 r. uruchomiony zostaje kolejny konkurs w ramach Projektu IDUB AGH, działania 9 „Wsparcie finansowe monografii naukowych z poziomu II związanych merytorycznie z POB 2".

 

Finansowaniem zostają objęte monografie naukowe, opublikowane przez wydawnictwa z poziom II, listy wykazu wydawców, publikowanych przez ministerstwo właściwe ds. nauki, związane merytorycznie z  POB2 „Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy”.

 

Środki przeznaczone na ten cel wynoszą 300tys. Wsparcie przeznaczone jest dla 10 monografii, wg kolejności zgłoszenia lub do wyczerpania środków.

 

Maksymalny termin składania wniosków: 30 czerwca 2022 r.
Ewentualne pytania należy kierować na adres: idub@agh.edu.pl

 

Zasady i warunki wsparcia finansowego monografii naukowych z poziomu II związanych merytorycznie z POB 2

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe