Opcja open access i publikacje w płatnych czasopismach VI edycja

Zapraszamy do kontynuowania aplikowania w 2023 roku w konkursie na dofinansowanie opcji open access i publikacji w płatnych czasopismach (VI edycja).

 

W ramach programu dofinansowane mogą być artykuły za 140 i 200 punktów publikowanych tylko w czasopismach z pierwszego kwartyla (Q1) najlepiej cytowanych czasopism wg bazy SCOPUS (bazując na najnowszym rankingu, zaktualizowanym w czerwcu 2023, obejmującym pełne statystyki za rok 2022).

 

Kwota dofinansowania do 31 grudnia 2023: 1 200 000 zł.
Termin składania wniosków od: 1 stycznia 2023 do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2023 r.

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące Działania 9