Opcja open access i publikacje w płatnych czasopismach IV edycja

1 lutego 2022 r. w ramach Działania 9 Projektu IDUB rozpoczyna się nabór na dofinansowanie opcji open access i publikacji w płatnych czasopismach.

 

W ramach programu dofinansowane mogą być artykuły za 140 i 200 punktów publikowanych tylko w czasopismach z pierwszego i drugiego kwartyla (Q1 i Q2) najlepiej cytowanych czasopism wg bazy SCOPUS (bazując na najnowszym rankingu, zaktualizowanym w czerwcu 2021, obejmującym pełne statystyki za rok 2020).

 

Kwota dofinansowania zostaje zwiększona do 750 000 zł.
Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2022 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące Działania 9

Odpowiedzi na pytania ogólne