Działanie 9: Finansowanie opcji OPEN ACCSESS, publikacji w płatnych czasopismach o wysokim IF i dofinansowanie czasopism wydawanych przez AGH

Celem działań jest wzmocnienie międzynarodowej rozpoznawalność uczelni poprzez szerszą dostępność publikacji afiliowanych do Uczelni. Pokrywane są koszty opcji OPEN ACCESS publikacji pracowników i doktorantów AGH oraz koszty publikacji w płatnych czasopismach o wysokim IF oraz wspierane publikacje monografii o zasięgu międzynarodowym, w wydawnictwach z II poziomu (200 pkt).

 

Opcja open access i publikacje w płatnych czasopismach

 

Wsparcie finansowe monografii naukowych z poziomu II związanych merytorycznie z POB 2


 

Odpowiedzi na pytania dotyczące Działania 9

Odpowiedzi na pytania ogólne