Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej – edycja IV

19 maja 2023 r. w ramach Działania 8 Projektu IDUB został uruchomiony nabór na współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej.

 

Celem konkursu jest wzmocnienie i rozwój infrastruktury naukowo-badawczej umożliwiającej prowadzenie badań na światowym poziomie oraz rozwoju współpracy krajowej i międzynarodowej poprzez:
a) zakup nowoczesnej dużej infrastruktury naukowo-badawczej,
b) zakup doposażenia istniejącej dużej infrastruktury naukowo-badawczej.

 

Kwota dofinansowania na 2023 rok wynosi 20 000 000 zł.
Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2023 r.

 

Wnioski składa się w systemie informatycznym.