Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej – edycja III

1 marca 2022 r. w ramach Działania 8 Projektu IDUB został uruchomiony nabór na współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej.

 

Kwota  dofinansowania na rok 2022: 20 000 000 zł.
Termin składania wniosków do: 25 marca 2022 r.

Wnioski składa się w systemie informatycznym.

 

Decyzja w sprawie wyników III edycji konkursu w ramach działania 8: „Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej”

Zgodnie z regulaminem konkursu „Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej” (Działanie 8) decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Rektorski Zespół ds. Infrastruktury Badawczej i po dokonaniu recenzji każdego z wniosków. W obecnej edycji konkursu złożono 15 wniosków z czego finansowanie otrzymało 12 wniosków wymienionych poniżej.

Rektorski Zespół ds. Infrastruktury Badawczej w wyniku głosowania, zatwierdził próg punktowy w poszczególnych POB-ach na poziomie 70 pkt oraz listy rankingowe w POB-ach.

Budżet konkursu zostaje zwiększony do wysokości 24 315 308 zł.

 

POB 2. Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym

ID wniosku

Wnioskodawca

Nazwa aparatury i/lub oprogramowania specjalistycznego

 Kwota dofinansowania

3724

Dr hab. inż. Katarzyna Styszko

System ultrasprawnej chromatografii cieczowej z tandemowym spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol, system UHPLC-MS/MS

999 000,00

 

POB 3. Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju

ID wniosku

Wnioskodawca

Nazwa aparatury

 Kwota dofinansowania

3738

Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz

Zintegrowana platforma badań chemizmu i mikrotekstury materiałów porowatych oraz reaktywności ich powierzchni

5 054 808,00

 

POB 5. Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą

ID wniosku

Wnioskodawca

Nazwa aparatury

 Kwota dofinansowania

3734

Prof. dr hab. Kvetoslava Burda

Spektrometr absorpcji przejściowej z czasowo rozdzielczymi modułami detekcji nanosekundowymi w zakresie UV-VIS-IR

 1 451 500,00

 

POB 7. Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii

ID wniosku

Wnioskodawca

Nazwa aparatury

 Kwota dofinansowania

3635

Dr hab. inż. Agnieszka Kopia

Transmisyjny mikroskop elektronowy TEM do zaawansowanych badań materiałowych in situ

 7 000 000,00

3677

Dr hab. Łukasz Gondek

Układ z otwartą architekturą do pomiarów wielkości fizycznych w temperaturach od 1.6 do 350 K i polach magnetycznych do 16 T - Cryogen-Free Measurement System (CFMS) firmy CRYOGENIC LTD

 1 225 000,00

3722

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski

Urządzenie do automatycznego polerowania jonowego powierzchni próbki wyposażone w stolik Cryo i system do napylania warstw

 800 000,00

3726

Prof. dr hab. inż. Rafał Dańko

Urządzenie doświadczalne do wykonywania rdzeni/form piaskowych w technologii addytywnej (binder jetting) z możliwością stosowania regeneratu

 525 000,00

3735

Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

Spektrometr odwrotnej fotoemisji LEIPS

 580 000,00

3753

Dr hab. inż. Andrzej Klepka

Wysokospecjalistyczna maszyna wytrzymałościowa do prowadzenia wieloskalowych badań wytrzymałościowych materiałów biologicznych oraz elementów drukowanych w technologiach addytywnych.

 380 000,00

3754

Dr hab. inż. Ryszard Machnik

Aparatura do wytwarzania proszków metali oraz ich laserowego spiekania dla potrzeb energooszczednych i bezubytkowych technologii przyszłości

 1 500 000,00

3755

Dr hab. inż. Sławomir Kąc

System laserowy do powierzchniowej obróbki materiałów

 3 800 000,00

 

POB 8. Przekraczanie granic: eksperymentalna fizyka wysokich energii, ekstremalne stany materii, zastosowania transdyscyplinarne

ID wniosku

Wnioskodawca

Nazwa aparatury

 Kwota dofinansowania

3721

Dr hab. inż. Tomasz Szumlak

Wektorowy Analizator Sieci

 1 000 000,00