Konkurs na współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej - II edycja

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące Działania 8

Odpowiedzi na pytania ogólne


Archiwum

Wyniki II edycji konkursu w ramach działania 8: „Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej”

Zgodnie z regulaminem konkursu „Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej” (Działanie 8) decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Rektorski Zespół ds. Infrastruktury Badawczej i po dokonaniu recenzji każdego z wniosków. W obecnej edycji konkursu złożono 20 wniosków z czego finansowanie otrzymało 12 wniosków wymienionych poniżej.

Rektorski Zespół ds. Infrastruktury Badawczej w wyniku głosowania, zatwierdził ustalone progi punktowe w poszczególnych POB-ach oraz listy rankingowe w POB-ach uwzględniając budżet dla II edycji Działania 8.

POB 1. Zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii (próg 71 pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Nazwa aparatury i/lub oprogramowania specjalistycznego

 Kwota dofinansowania

1413

Dr hab. inż. Grzegorz Brus

Thermo Fisher Scientific Avizo Software with Extensions

98 325,00

1676

Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy

Urządzenie IFT Cell 1000

860 000,00

POB 3. Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju (próg 71 pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Nazwa aparatury

 Kwota dofinansowania

1666

Dr hab. inż. Mirosław Zimnoch

Zestaw do analizy stężenia gazów śladowych do stacji badawczej Kasprowy Wierch

 385 000,00

POB 4. Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów (próg 76 pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Nazwa aparatury

 Kwota dofinansowania

1693

Dr hab. inż. Adam Penczek

Zintegrowana platforma pomiarów, analizy i projektowania metod wielokanałowego przetwarzania sygnałów do celów badawczych w obszarach elektroniki, elektrotechniki, energoelektroniki, automatyki,

 400 000,00

1491

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wincza

System do mikrofabrykacji specjalizowanych układów elektronicznych pracujących w zakresie fal mikrofalowych i milimetrowych.

 600 000,00

POB 5. Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą (próg 76 pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Nazwa aparatury

 Kwota dofinansowania

1667

Prof. dr hab. Konrad Szaciłowski

Elipsometr spektroskopowy 240-1700 nm

 354 000,00

POB 6. Inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe i sterowania (próg 76 pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Nazwa aparatury

 Kwota dofinansowania

1717

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr

Specjalizowany system obliczeniowy ACK Cyfronet AGH

 10 000 000,00

POB 7. Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii (próg 76 pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Nazwa aparatury

 Kwota dofinansowania

1449

Dr hab. inż. Magdalena Ziąbka

Zestaw do kompleksowego wysokorozdzielczego obrazowania mikrostruktury i analizy składu chemicznego materiałów

 3 450 000,00

1639

Dr hab. Tomasz Ślęzak

Wysokorozdzielczy mikroskop MOKE

 600 000,00

1578

Dr hab. inż. Piotr Bała

Nanoindenter is-situ SEM/FIB (zestaw do badań nanomechanicznych w mikroskopie SEM)

 351 000,00

1669

Dr hab. Łukasz Gondek

Układ z otwartą architekturą do pomiarów wielkości fizycznych w temperaturach od 1.6 do 350 K i polach magnetycznych do 16 T - Cryogen-Free Measurement System (CFMS) firmy CRYOGENIC LTD.

 1 970 000,00

1680

Dr hab. inż. Andrzej Klepka

Laserowy wibrometr skanujący pracujący w zakresie bliskiej podczerwieni z pasmem pomiarowym do 25MHz

 800 139,50