Działanie 7: System motywujący do prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie (z uwzględnieniem rozwoju współpracy międzynarodowej) – edycja 2023

16 grudnia 2022 r. nastąpiła nowelizacja Zarządzenia Nr 106/2020 Rektora AGH dotyczącego wynagradzania pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Wprowadzono nowe regulaminy dla wszystkich trzech filarów: dodatki okresowe, dodatki jednorazowe i nagrody Rektora:

 

 

Jako źródło finansowania filarów I (dodatki okresowe) i II (dodatki jednorazowe) Rektor wskazuje środki zaplanowane w Projekcie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" na realizację Działania 7.

 

Szczegóły można znaleźć w wykazie zarządzeń rektora w systemie Dokument dostępnym dla komputerów zarejestrowanych w domenie AGH.

Decyzja w sprawie wysokości dodatku w ramach Działania 7 „System motywujący do prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie (z uwzględnieniem rozwoju współpracy międzynarodowej)

Harmonogram działań

Filar I

  • do 10.02.2023 - składanie w Bibliotece oświadczeń do publikacji za 2022 rok
  • 13.02.2023 - ustalenie stanu bibliografii    
  • 22.02.2023 - ustalenie progów punktowych, o których mowa w par. 3 ust. 6 Regulaminu filaru I   
  • do 28.02.2023 - złożenie indywidualnych wniosków przez pracowników którzy zadeklarowali  dyscypliny niepodlegające ewaluacji w AGH
  • do 28.03.2023 - opinia rad dyscyplin i Rektorskiej Komisji ds. Nauki
  • do 28.02.2023 - przekazanie list do rad dyscyplin
  • 31.03.2023 - złożenie wniosków do Rektora

 

Filar II

  • do 10.02.2023 - składanie w Bibliotece oświadczeń do publikacji za 2022 rok
  • do 28.02.2023 - składanie wniosków za publikacje wydane w roku 2022 wg regulaminu na 2022 rok
  • 1.04.2023 - uruchomienie systemu dla wniosków za publikacje wydane w roku 2023

 

Liczba miejsc premiowanych dodatkiem dla ewaluowanych dyscyplin

Nauki inżynieryjno-techniczne i Nauki ścisłe oraz przyrodnicze - 600 pkt
Nauki humanistyczne i Nauki społeczne - 300 pkt.

 

 

Dziedzina

Dyscyplina

stan na 31.12.22

Limit dla filaru I

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

automatyka, elektronika i elektrotechnika

171,75

16

informatyka techniczna i telekomunikacja

130,5

13

inżynieria biomedyczna

44,25

5

inżynieria chemiczna

85,25

9

inżynieria lądowa i transport

101,75

6

inżynieria materiałowa

296,25

30

inżynieria mechaniczna

183,75

18

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

281,29

28

Dziedzina nauk społecznych

 nauki o zarządzaniu i jakości

82,25

9

nauki socjologiczne

31

1

ekonomia i finanse

26,75

5

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

informatyka

19

3

matematyka

57,75

3

nauki chemiczne

65,25

7

nauki fizyczne

114,25

17

nauki o Ziemi i środowisku

106

11

Dziedzina nauk humanistycznych

nauki o kulturze i religii

13,5

0